Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu

 Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 (+84) 02913 955865 - Fax: (+84) 02913 826744
 bhxh@baclieu.vss.gov.vn

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN