Gần 148.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 5-2020

05/06/2020 08:07 AM


          Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5-2020. Theo đó, cơ quan nảy đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 147.871 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

        Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 5-2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 14,815 triệu người, giảm 161 nghìn người so với tháng trước và giảm 959 nghìn người so thời điểm hết năm 2019); số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 85,438 triệu người (tăng 252 nghìn người so với tháng trước), đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

        Nguyên nhân của tình trạng giảm số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nêu trên là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc.

        Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 5-2020, toàn ngành đã giải quyết 8.419 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 68.783 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 7.270 người so với tháng trước).

          Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 147.871 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó 147.068 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 803 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.

         Trong thời gian tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

         Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành tại một số đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi các loại bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội./.

Ngọc Trăm sưu tầm