Bạc Liêu: Bàn giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc lĩnh vực BHXH, BHYT

20/08/2020 09:44 AM


      Sáng ngày 20/8/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị bàn giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc lĩnh vực BHXH, BHYT. Dự Hội nghị có: Bà Lâm Thị Sang – Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bạc Liêu; ông Lê Danh Đấu – Giám đốc BHXH tỉnh, ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế và các đ/c lãnh đạo, ngành BHXH và ngành y tế. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các: Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Bưu điện tỉnh, UBND, các cơ sở khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội huyện/thị xã.

Quang cảnh Hội nghị.

       Tại Hội nghị, ông Lê Danh Đấu – Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Ông Đấu cho biết: trong bối cảnh khó khăn chung của toàn xã hội về kinh tế, việc làm, thu nhập của người dân và người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó ảnh hưởng khá lớn đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của ngành BHXH nói chung và BHXH tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Tính đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 37.780 người, đạt 94 % so với kế hoạch giao (37.780/40.195), số còn phải phát triển trong 6 tháng cuối năm 2020 là 2.415 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.144 người, đạt 47,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.050 người so với cùng kỳ năm trước. Số đối tượng còn phải phát triển đến cuối năm 2020 là 4.579 người. Đây là một thách thức không hề nhỏ đối với ngành.

       Số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 698.342 người (bao gồm cả số đối tượng được cấp thẻ thân nhân công an và trẻ em dưới 6 tuổi có ngày tháng sinh trước ngày 30/9), đạt 90,43% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 76,89% (698.342/908.241) tính theo số thực thu tại tỉnh. Cộng thêm số đối tượng đi ngoài tỉnh có tham gia BHYT thống kê trên dữ liệu hộ gia đình đạt 83,95% (762.471/908.241) chưa bao gồm lực lượng vũ trang công an và quân đội. Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao năm 2020, trong những tháng còn lại BHXH phải khai thác thêm 73.886 người tham gia BHYT.

      Ngoài ra BHXH cũng báo cáo tình hình tham gia BHYT giảm, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là do các đối tượng được ngân sách hỗ trợ mua BHYT giảm mạnh 36.512 người so với năm 2019, đa số đối tượng nhóm này giảm tập trung ở đối tượng hộ nghèo giảm 8.822 người, người dân vùng bãi ngang ven biển giảm 28.566 người, nhóm cận nghèo giảm 5.586 người… với lý do các xã trên địa bàn một số địa phương như Hoà Bình, Đông Hải đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Mặt khác nhóm đối tượng tham gia BHYT khác tăng không nhiều: nhóm hộ gia đình, nhóm sinh viên học sinh, nhóm trẻ em dưới 6 tuổi chưa lập danh sách thẻ BHYT…

       Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo tóm tắt tình hình khám chữa bệnh BHYT và những khó khăn vướng mắc trong KCB BHYT của các cơ sở KCB. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Bạc Liêu có 14 cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT, chi phí KCB BHYT phát sinh 383.789 triệu đồng, chiếm 50,06% (383.789/766.718) dự toán được giao. Nhìn chung tổng chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh giảm 1,84% so với cùng kỳ năm 2019, tổng số lượt KCB giảm 7,07%. Mặc dù số lượt KCB giảm nhiều nhưng chi phí giảm không tương xứng, chi phí bình quân trên một lượt khám BHYT tăng cao so với cùng kỳ năm trước, bình quân chung KCB BHYT: nội trú là 3.275.633 đồng/ lượt (tăng 11,41% so với năm 2019) và ngoại trú là 202.940 đồng/lượt (tăng 6,04% so với cùng kỳ năm 2019).

       Qua Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao.  Các đơn vị đã tham gia tham luận như:  Bưu điện tỉnh, UBND huyện Đông Hải, BVĐK Bạc Liêu, TTYT Thị xã Giá Rai, TTYT huyện Hồng Dân. Xuất phát từ những khó khăn, hạn chế và những nguyên nhân, tại Hội nghị các đại biểu khác cũng đã đưa ra một số ý kiến, giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đối với các địa phương như: đề xuất, kiến nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho những hộ vừa mới thoát nghèo, mua BHYT thêm một năm kể từ khi thoát nghèo và thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển. Ngoài ra, xem xét có chính sách đặc thù hỗ trợ BHYT cho người dân tộc và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống… có những cơ chế chính sách phù hợp để các để thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế để phục vụ tuyến y tế cơ sở; chấn chỉnh sự gia tăng chi phí bất thường, quản lý tốt hơn công tác KCB BHYT, tránh lạm dụng quỹ BHYT…

 Ông Lê Danh Đấu – Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu tiếp thu ý kiến của đại biểu.

       Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Danh Đấu -  Giám đốc BHXH tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu; đồng thời với vai trò, trách nhiệm của ngành BHXH sẽ phấn đấu thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các sở, ban, ngành các cấp tuyên truyền mạnh mẽ cho người dân về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để người dân nhận biết và hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Ngành BHXH và ngành Y tế sẽ thường xuyên họp giao ban định kỳ nhằm tháo gỡ những tồn tại, khó khăn hai ngành thường gặp phải, đưa ra các giải phát cần thiết phù hợp với thực tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh, thanh toán BHYT.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Lâm Thị Sang – Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả phối hợp thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của ngành BHXH trong 6 tháng đầu năm 2020 và nêu ra những khó khăn mà công tác này phải thực hiện hoàn thành theo chỉ tiêu được giao của 6 tháng còn lại năm 2020. Đồng chí xác định mục tiêu chung của toàn tỉnh phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT đã được Chính phủ và UBND tỉnh giao. Theo đó, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này, nhất là trách nhiệm của chính quyền cơ sở, gắn việc giao chỉ tiêu với việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và xét khen thưởng cuối năm; tập trung đẩy mạnh làm chuyển biến công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để nhân dân tự nguyện tham gia BHYT; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện các chính sách bảo hiểm. Đồng chí giao giao Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác khai thác, phát triển đối tượng, tăng cường đào tạo, tập huấn cho đại lý thu BHXH, BHYT, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, nhân viên, phát động phong trào mỗi cán bộ, nhân viên ngành BHXH là một tuyên truyền viên tích cực, đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến với người dân; giao Sở Y tế tiếp tục triển khai đề án xây dựng và phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung ưu tiên các Trạm y tế vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT. Giao Sở Giáo dục Khoa học và công nghệ nghiên cứu giao chỉ tiêu cho các trường về việc tham gia BHYT học sinh- sinh viên phải đạt 100%./.

Ngọc Trăm