Đẩy mạnh giao dịch điện tử về chính sách BHXH, BHYT

16/06/2020 04:50 PM


       Từ năm 2017, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch điện tử, giúp doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH. Theo đó, thời gian nhận thông báo xác nhận hồ sơ giai đoạn dịch điện tử, thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn.

        Hiện nay, thông qua dịch vụ công trực tuyến, mọi cá nhân khi có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT, mà không thay đổi thông tin, chỉ cần có một thiết bị điện tử (máy tính, điện tử) có kết nối internet, truy cập địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn, là có thể thực hiện đề nghị cấp lại thẻ BHYT (do hỏng hoặc mất) mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan BHXH.

Ảnh minh họa

       Các thủ tục hành chính (TTHC) trong việc tham gia và giải quyết các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được cải tiến, rút gọn. Nếu năm 2012 có 263 thủ tục thì đến năm 2019 đã cải cách thủ tục hành chính giảm xuống còn 27 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 113.757 hồ sơ tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó: có 8.302 hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (nhận 135 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; nhận 78.160 hồ sơ qua giao dịch điện tử; nhận 17.186 hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công: 18.276 hồ sơ). Có 1.063/1.233 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kê khai đóng BHXH và giao dịch hồ sơ điện tử đạt tỷ lệ 86%, số hồ sơ thực hiện qua giao dịch điện tử là 17.965 hồ sơ. Thời gian thực hiện TTHC trong giao dịch với các DN, cá nhân tham gia BHXH, BHYT được rút ngắn từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm. Số thời gian đi lại, chờ đợi tiết kiệm được lên tới gần 3 triệu giờ/năm.

        Cùng với đó, BHXH tỉnh Bạc Liêu thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phân cấp rõ ràng trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, gắn với ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

       Công tác ứng dụng CNTT cũng được BHXH tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh triển khai. Ðến nay, BHXH tỉnh hoàn thành việc cấp mã số định danh BHXH cho người người lao động và người dân tham gia BHYT. Hiện có 18 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó, các đơn vị SDLĐ sẽ không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ đăng ký mà hoàn toàn chủ động về thời gian nộp hồ sơ (có thể nộp hồ sơ 24/24 kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) từ đó giúp các đơn vị SDLĐ chủ động trong công việc, tiết kiệm chi phí đi lại, chuyển phát và in ấn giấy tờ.

       Công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản có sử dụng ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được BHXH tỉnh Bạc Liêu áp dụng triệt để và thông suốt từ tỉnh đến huyện. Từ khi có chữ ký số chuyên dùng, đã giúp cho đơn vị tiết kiệm thời gian trong xử lý công việc, tiết kiệm được chi phí quản lý, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy đồng thời là công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, kịp thời, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

       Công tác Thu, chi, chế độ chính sách BHXH - BHYT, cấp sổ BHXH - thẻ BHYT, tiếp nhận hồ sơ, quản lý văn bản đều được áp dụng các phần mềm quản lý, dữ liệu trong toàn hệ thống được kết nối tập trung, liên thông với nhau để từ đó giúp cán bộ giải quyết công việc được nhanh chóng, đầy đủ, an toàn và chính xác.

       Cơ quan BHXH đã triển khai tốt công tác tin học hóa trong giám định BHYT, thực hiện kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB thông qua việc đưa vào triển khai sử dụng cổng thông tin giám định BHYT điện tử. Qua đó, tạo cơ sở cho việc giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo hình thức trực tuyến, làm giảm thiểu lạm dụng, thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan BHXH và cơ sở KCB BHYT.

       Giao dịch điện tử không chỉ góp phần giảm tải áp lực giải quyết hồ sơ, thủ tục cho cơ quan BHXH mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, DN. Nhiều trường hợp, thẻ BHYT bị nhầm lẫn, người tham gia chỉ cần thực hiện gửi thông tin qua giao dịch điện tử, cán bộ BHXH sẽ tiếp nhận, xử lý, giải quyết rất nhanh gọn. Vì vậy, các thủ tục được đơn giản hóa, DN không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH...

Ngọc Trăm