LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

07/07/2020 03:32 PM


         Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam; Thực hiện chương trình công tác quý III năm 2020 của chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lợi, ngày 07 tháng 7 năm 2020, tại chi bộ Bảo hiểm xã hội Huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Ngô Trọng Nguyễn.

          Dự và chỉ đạo buổi lễ ông Bùi Thành Biên bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện và 09 đảng viên trong chi bộ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển lực lượng đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực nhằm bổ xung cho Đảng lực lượng kế thừa, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, đồng chí đảng viên dự bị Ngô Trọng Nguyễn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và được chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban tổ chức Huyện ủy xem xét trình Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi công nhận đảng viên chính thức.

          Sau phần khai mạc là lễ công nhận đảng viên chính thức, đảng viên dự bị Ngô Trọng Nguyễn đọc bản kiểm điểm tự nhận xét đánh giá trước tập thể chi bộ, đảng viên Nguyễn Quốc An được chi bộ giao nhiệm vụ giúp đỡ đảng viên mới nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu của đồng chí Nguyễn và đồng chí Bí thư chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lợi, đọc và trao Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận đảng viên chính thức và chúc mừng đảng viên Ngô Trọng Nguyễn.

Đồng chí bí thư chi bộ Bùi Thành Biên trao quyết định tại buổi lễ

          Phát biểu ý kiến tại lễ công nhận đảng viên chính thức, đồng chí Bùi Thành Biên - Bí thư chi bộ chúc mừng đảng viên chính thức đồng thời nhấn mạnh về sự quan tâm của chi bộ và 02 đồng chí Ngô Thị Tú Anh, Nguyễn Quốc An là hai Đảng viên chính thức được chi bộ phân công giúp đỡ đồng chí Nguyễn trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là sự lãnh đạo của Huyện ủy đến công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Đồng thời cũng đánh giá cao Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lợi là chi bộ có truyền thống đoàn kết, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên giữa Chi ủy với lãnh đạo. Trong thời gian sắp tới đảng viên được chuyển đảng chính thức tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ đảng viên; thấm nhuần đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng. Đồng thời chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lợi tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của cấp ủy Đảng cấp trên, trong đó tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”  trong nội bộ” và thực hiện kiểm tra giám sát trong Đảng.

          Phát biểu bế mạc, đồng chí Bí thư chi bộ thay mặt Chi ủy giao nhiệm vụ cho đồng chí Ngô Trọng Nguyễn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công việc; đây là vinh dự nhưng đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi đồng chí phải không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. đ/c Bí thư cũng khẳng định Chi bộ tiếp tục quan tâm và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp, thực hiện mục tiêu phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo./.

Ngọc Ngân