Tránh lạm dụng, trục lợi chính sách khi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

12/05/2020 09:25 AM


       Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi đáp ứng đủ một số điều kiện, người sử dụng lao động sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhưng không quá 12 tháng. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong thực hiện việc tạm dừng đóng trên với các đơn vị, doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

Giao dịch ở bộ phận “Một cửa” trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tại Bảo hiểm xã hội Bắc Kạn

(Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

         Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Công văn số 15411/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung cụ thể.

       Trước hết, xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

        Theo đó, đối với danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01), BHXH tỉnh/huyện nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST), nếu bảo đảm khớp đúng toàn bộ danh sách, thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp. Đồng thời, không xác nhận đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu có.

        Đối với danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (Mẫu số 12), cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập danh sách của mình.

       Với việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, cơ quan BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Công văn số 860/BHXH-BT của BHXH Việt Nam để thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện.

       BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố bảo đảm thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận danh sách và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

        Thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tới nay, 47 địa phương đã triển khai giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 900 doanh nghiệp với khoảng 80 nghìn lao động. Số tiền tạm dừng đóng lên tới hơn 300 tỷ đồng./.

Ngọc Trăm sưu tầm