HSSV tham gia BHYT: Quyền lợi toàn diện

Mức đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

5 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng BHYT như đúng tuyến từ 2021

Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Bài toán giảm bội chi quỹ bảo hiểm y tế

Mức hưởng BHYT khi đi khám, chữa bệnh từ ngày 01-01-2021

28 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 21/8/2020

04 nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Bàn giao phần mềm Quản lý hợp đồng và cung ứng thuốc đấu thầu tập trung