Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (533)
Trích yếu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam)
Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày có hiệu lực:
25/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy trình Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy trình Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy trình Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy trình Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy trình Khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy trình Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực