Số / Ký hiệu: 593/BHXH-VP
Trích yếu: Về việc tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày có hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/11/2019
Nội dung văn bản
593/BHXH-VP: Về việc tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Nội dung trong tệp đính kèm