Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (62)
Trích yếu: Thông báo Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
Ngày ban hành:
23/12/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2020
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 118/QĐ-BHXH ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thông báo cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
13/11/2019
Ngày có hiệu lực:
29/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày có hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/11/2019
Trích yếu: V/v truyền thông Kế hoạch 1910/KH-BHXH
Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày có hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực